Zweeler Winners!

Super League (Teams) 9

  1. Hartman 25: € 64,51
  2. Schotte: € 44,35
  3. haboka: € 36,29
  4. muka: € 30,24
  5. kobalov: € 26,21
  6. Pierpaa82: € 23,04
green-box
Calendrier Zweeler 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sport Date de départ Temps Prono Par équipe État du jeu
Basketball 3 January 1:00 NBA (Teams) 03/04-01 € 5,00 Terminé
Basketball 7 January 1:00 NBA (Teams) 07/08-01 € 5,00 Terminé
Basketball 10 January 1:00 NBA (Teams) 10/11-01 € 5,00 Terminé
Basketball 14 January 1:00 NBA (Teams) 14/15-01 € 5,00 Terminé
Basketball 17 January 1:30 NBA (Teams) 17/18-01 € 5,00 Terminé
Basketball 20 January 20:00 NBA (Teams) 20/21-01 € 5,00 Terminé
Basketball 24 January 1:00 NBA (Teams) 24/25-01 € 5,00 Terminé
Basketball 31 January 1:00 NBA (Teams) 31-01/01-02 € 5,00 Terminé
Basketball 7 February 1:30 NBA (Teams) 07/08-02 € 5,00 Terminé
Basketball 13 February 1:00 NBA (Teams) 13-02 € 5,00 Terminé
Basketball 21 February 1:00 NBA (Teams) 21/22-02 € 5,00 Terminé
Basketball 3 March 1:00 NBA (Teams) 03/04-03 € 5,00 Terminé
Basketball 12 March 0:00 NBA (Teams) 12/13-03 € 5,00 Terminé
Basketball 31 July 20:30 NBA (Teams) 31-07/02-08 € 5,00 Terminé
Basketball 23 December 1:00 Fantasy NBA 2020/2021 Pas encore démarré